ΘΕΜΑ:«Ενημερωτικές/Επιμορφωτικέςσυναντήσεις εκπαιδευτικών ΠΕ86 Δ.Π.Ε. Αν. Αττικής, Δεκέμβριος 2018»

Σας ενημερώνουμε ότι θα διεξαχθούν ενημερωτικές/επιμορφωτικές συναντήσεις για τους εκπαιδευτικούς ΠΕ86, που προγραμματίστηκαν από το Σ.Ε.Ε. ΠΕ86 με θέμα: «Καθορισμός σύγχρονων τρόπων επικοινωνίας, καταγραφής εκπαιδευτικών αναγκών και επιμορφώσεων, στο πλαίσιο των Νέων Εκπαιδευτικών Δομών», σύμφωνα με την πράξη 3 / 7-12-2018 του 5ου  ΠΕ.Κ.Ε.Σ. Αττικής. Πατήστε εδώ για το πρόγραμμα