ΘΕΜΑ:«Ενημερωτικές/Επιμορφωτικές συναντήσεις εκπαιδευτικών ΠΕ86 Δ.Δ.Ε Αν. Αττικής, Δεκέμβριος 2018»

Σας ενημερώνουμε ότι στο πλαίσιο των επιμορφωτικών δράσεων του 5ου ΠΕ.Κ.Ε.Σ. Αττικής,  πράξη 3 / 7-12-2018, θα διεξαχθούν ενημερωτικές/επιμορφωτικές συναντήσεις από τον Σ.Ε.Ε. ΠΕ86. Απευθύνεται  στους εκπαιδευτικούς ΠΕ86 με θέμα:«Καθορισμός σύγχρονων τρόπων επικοινωνίας, καταγραφής εκπαιδευτικών αναγκών και επιμορφώσεων, στο πλαίσιο των Νέων Εκπαιδευτικών Δομών». Για να δείτε το πρόγραμμα πατήστε εδώ

Επισημαίνεται ότι η συμμετοχή είναι προαιρετική.