ΝΕΕΣ ΔΟΜΕΣ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

Για να δείτε μια συνοπτική παρουσίαση των νέων Δομών στην Εκπαίδευση πατήστε εδώ.

Την παρουσίαση εκπόνησε η Σ.Ε.Ε  κ.κ. Παπαδοπούλου Βασιλική