Στην ιστοσελίδα του Π.Ε.Κ. Τρίπολης (http://pek.ark.sch.gr/autosch/joomla15/), ζστο οποίο ήμουν διευθυντής για την περίοδο 2016-2018, έχει αναρτηθεί εκπαιδευτικό υλικό, στο οποίο για να έχετε άμεση πρόσβαση πατήστε εδώ